PROJEKTI U TOKU
  • Stambena zgrada od 10 stanova.
  • Lokacija: Dubrava,Kanarinska ulica
  • Izvođenje radova: 
  • Vodovod
  • Kanalizacija
  • Klimatizacija 
  • Ventilacija